Ryhmäpuheenvuoro 17.12.2018

Etusivu

Ryhmäpuheenvuoro 17.12.2018 talousarviovaltuustossa, valtuutettu Paula Kuusisto

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat.

Kiitos kaupunginhallitukselle talousarviotyöskentelystä ja erityisesti juuri siksi, että otitte rohkeasti ja yksimielisesti kannan talouden tasapainottamisohjelman laatimiseen. Jälkikäteen on todettava, että työ olisi pitänyt aloittaa jo lautakunnissa elokuussa, tähän kaupunginhallituksen laatima talousarvioraami kyllä kehottikin.

Mahdollisella sote- ja maakuntauudistuksella on kuntien tulevaisuudelle iso merkitys. Mikäli nykyinen hallitus ei saa lakeja aikaan, seuraavalta hallitukselta on joka tapauksessa perusteltua odottaa uudistusta. Siksi on tärkeää, että emme paina paniikkinappulaa missään palvelurakenteitamme koskevassa asiassa vaan etenemme rauhassa. Vuoden kuluttua olemme todennäköisesti näissä asioissa viisaampia. Pian kymmenen vuotta täyttävän Posan kustannusten hillitseminen ja tiiviin vuoropuhelun ylläpitäminen on varmaan ikuisuuskysymys. Silti emme saa luovuttaa, vaan Posan hallinnossa oleville luottamushenkilöille ja virkamiehille lähetämme sellaiset terveiset, että ottakaa koko organisaatio mallia erityispalveluista ja vanhuspalveluista, jotka toteutetaan kustannustehokkaasti. Samaa toivomme näkevämme myös aikuis- ja perhepalveluissa.

On hienoa nähdä Pohjois-Satakunnan kaikkia kuntia palvelevien investointien etenevän. Kankaanpää on Satakunnan kärjessä, jos mittarina on velkaa per asukas. Mutta jos me emme ota lainaa ja remontoi uimahallia, liikuntakeskusta ja terveyskeskusta Tapalanmäellä. No, tiedätte kyllä, sitä ei tee puolestamme kukaan muu ja toivoisimme, että myös naapurikunnissa ymmärrettäisiin se, miten paljon me alueen keskuskaupunkina panostamme alueen elinvoimaan ja palveluihin.

Liikuntakeskuksen osalta on harmi, että remontissa tulee tauko valtionosuusjärjestelmän vuoksi, mutta aiemmin päätettyyn suunnitteluun viitaten, se voi myös olla hyvä asia ja voimme edetä rauhallisesti.

Kaupungin konserniohjeen tarkoitus on tukea kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten, että konsernia ohjataan yhtenäisillä ohjeilla ja toimintaperiaatteilla. Ohjeella halutaan varmistaa konsernin kokonaisedun, valtuuston tytäryhteisöille asettamien omistajapoliittisten linjausten sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen osakeyhtiölain ja kuntalain edellyttämällä tavalla.

Tähän tulee kiinnittää erityistä huomiota jatkossa. Ehkä olisikin hyvä, että konserniohje toimitettaisiin joululukemiseksi kaikkiin toimielimiin, olivat ne sitten, lautakuntia, toimikuntia tai osakeyhtiöitä. Niin luottamushenkilöiden kuin viranhaltijoiden tulee omaksua ohjeen toimintamalli ja tämä koskee yhteistyötä myös kaupungin omien hallintokuntien sisällä.

Luottamushenkilöillä on suuri vastuu siitä, miten asioita viestitään ja kerrotaan. Media toivoo lisää avoimuutta, vaikka suomalainen demokratia on perusperiaatteiltaan hyvinkin avoin. Meidän valtuutettujen tulee kantaa tästä oma osamme ja varmasti on syytä tässäkin salissa käydä enemmän julkista debattia asioista, jotka meille päättäjille saattavat olla itsestään selviä. Kuntalaisille taustat eivät niin helposti esityslistojen kautta aukene kuin meille itsellemme. Päättäjillä on suuri vastuu myös siitä, miten paljon he käyttävät vanhaa retoriikkaa ”kyliltä on kuultu”, ”torilla on puhuttu”. Ilman faktoja asioiden esittäminen on vastuutonta huhupuheen levittämistä. Tässä yhteydessä toivon, että jokainen meistä tarkastelisi toimintatapojaan omassa viestinnässään.

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä hyväksyy budjetin muutoksitta. Kiitämme kaikkia kuluneesta vuodesta ja toivotamme hyvää joulua niin konsernin henkilökunnalle kuin luottamushenkilöillekin sekä kaikille kankaanpääläisille seuraavin sanoin:

Lumiset oksat vihreän puun

kimmeltää valossa jouluisen kuun

katsoen tähtien hopeista nauhaa

toivon jouluusi lämpöä rauhaa.