Hyvinvointialue – uhka vai mahdollisuus?

Etusivu,Kirjoituksia

Pian on käsillä historiallinen hetki, kun äänestämme ensimmäisissä aluevaaleissa. Vaaleissa hyvinvointialueille valitaan aluevaltuustot, jotka käyttävät ylintä päätösvaltaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisessä.

Päätöksenteon siirtyminen hyvinvointialueelle herättää meissä luonnollisesti huolta siitä säilyvätkö lähipalvelut omassa kunnassa. Sote-uudistuksen lähtökohtana on kuitenkin turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut sekä parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Myös Satakunnassa SDP:n tavoitteena on, että ”jokaisessa kunnassa on vähintään yksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupiste, josta kuntalaiset saavat lähipalveluja ja palveluohjausta”.

Satakunnan hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alussa meitä hoitavat ja palvelevat samat ammattilaiset kuin ennenkin tutuissa toimipisteissä. Uudistuksen myötä painopistettä siirretään perustason palveluihin ja niitä pikemminkin vahvistetaan kuin heikennetään. Lisäksi perus- ja erityistason palveluketjut tulevat sujuvammiksi ja toimivat paremmin yhteen, kun toiminta on yhden organisaation alla. Uudistus antaa mahdollisuuden kehittää palveluita ja miettiä uusia tapoja niiden toteuttamiseen. Palveluiden kehittämisessä hyödynnetään hyvinvointialueen henkilöstön kokemustietoa ja asiantuntemusta. Satakunnassa kehittämistyötä on jo pitkään tehtykin mm. Satasoten eri hankkeiden puitteissa.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa kuten myös pelastustoimessa työtä tehdään ihmisiä varten ja heidän auttamisekseen ja tämä on lähtökohtana myös palveluiden kehittämisessä. Tavoitteena on tarjota parempaa palvelua ja lisätä ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Tätä uudistusta ei tule tehdä raha vaan ihminen edellä. Alkuvaiheessa kustannukset todennäköisesti jopa nousevat, mutta pidemmällä aikavälillä ihmisten hyvinvointiin panostaminen tuo säästöä.

Sekä aluevaaliehdokkaana että itsekin hyvinvointialueelle siirtyvänä työntekijänä pidän uudistusta tarpeellisena ja olen luottavainen sen suhteen, että jatkossakin satakuntalaiset saavat laadukkaita, oikea-aikaisia ja helposti saavutettavia palveluita.

Petra Mäensivu

sairaanhoitaja (YAMK)

aluevaaliehdokas (sd.)