Kankaanpään sosialidemokraattien vaaliohjelma 2021

Etusivu,Kirjoituksia
SDP Kankaanpää ehdokkaat

PIDETÄÄN HUOLTA KANKAANPÄÄSTÄ. KANKAANPÄÄ PITÄÄ HUOLTA MEISTÄ.

Politiikassa on kyse arvoista ja kyvystä hoitaa yhteisiä asioita. Vaikeina aikoina on erityistä merkitystä sillä, ketkä yhteisistä asioista päättävät. Meille on tärkeintä huolehtia toimivasta arjesta: niin että lapset saavat hyvät eväät elämään, ikäihmiset tarvitsemaansa huolenpitoa ja meistä jokainen työtä ja turvallisen arjen.

Me sosialidemokraatit olemme olleet kuluvalla valtuustokaudella vahvasti mukana niin isojen kuin pienten päätösten valmistelussa ja toteutuksessa. Onnistunut kuntaliitos Honkajoen kanssa, talouden tasapainottamisohjelma, Vatajankosken Sähkön valtausyrityksen torjuminen, mittavat investoinnit liikuntakeskukseen ja terveyskeskukseen, Posan luottamushenkilötyöskentelyn ja yhteistyön vahvistaminen, konsernin henkilökunnan työn tukeminen korona-aikana, Rivieran uudet laiturit ja liikuntakeskuksen ulkokuntosali sekä skeittiparkki. Isoja ja pieniä asioita kuntalaisten hyväksi.

Tätä työtä olemme valmiit jatkamaan.

Vastuumme lapsista ja nuorista

Lapsiperheille keskeistä ovat turvallinen ja tasa-arvoinen koulutus sekä toimiva päivähoito. Päivähoitomme tulee palvella erilaisissa elämäntilanteissa olevia perheitä joustavasti ja niin, että perhe voi luottaa päivähoitopaikan saantiin ja hoidon laatuun. Perusopetuksemme tavoitteena tulee olla tasapainoinen, terveen itsetunnon omaava nuori. Haluamme, että kaikki nuoremme saavat päästötodistuksen ja että kaikille löytyy sopiva jatko-opiskelupaikka. Kouluista tulee tehdä kiusaamisvapaita yhteisöjä, koska koulurauha on jokaisen oppilaan ja opettajan oikeus.

Sekä päiväkodeissa että kouluissa on pidettävä ryhmäkoot riittävän pieninä ja henkilöstön määrä riittävän suurena, että jokainen lapsi ja nuori saa parasta mahdollista varhaiskasvatusta ja opetusta. Nuorisotyöhön ja kouluille on osoitettava resursseja eli rahaa oppilashuoltoon ja on kyettävä ajoissa reagoimaan mm. syrjäytymisuhkaan sekä päihde- ja mielenterveysongelmiin.

Huolenpito ikäihmisistä

Erilaisia vanhusten asumismuotoja tulee kehittää siten, että vanhus voi asua turvallisesti omassa kodissaan ja palvelut ovat lähellä ja riittäviä. Päivätoiminta, liikuntaryhmät ja muut palvelut lisäävät vanhusten toimintakykyä ja niihin tulee panostaa. Tärkeintä on, että kaikki vanhukset saavat oikeanlaista tukea oman tilanteensa mukaan.

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Hyvinvointi- ja terveyseroja kaventava sekä kustannusten kasvua hillitsevä sote-uudistus siirtää sosiaali- ja terveyspalvelut vuoden 2023 alusta kuntia suuremmille itsehallinnollisille alueille, eli hyvinvointialueille. Uudistus tehdään siksi, että jokainen kankaanpääläinen pääsisi ajoissa hoitoon, ongelmiin voidaan puuttua ajoissa ja ihmisten pompottelu luukulta toiselle loppuu. Se on viisasta niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin. Haluamme pitää huolta, että siirtymässä noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja Pohjois-Satakunnan kuntien lähipalvelut turvataan.

Työ, yrittäjyys ja elinkeinopolitiikka

Hyvinvointi rakentuu työlle. Meidän tulee tehdä aktiivisesti töitä sen puolesta, että työpaikat säilyvät ja uusia syntyy. Tärkeimpiä alueen elinvoiman ylläpitäjiä ovat saavutettavuus, koulutus, ammattitaitoinen työvoima, kaavoitus ja yrityspalvelut. Omat palvelumme aina päivähoidosta liikuntamahdollisuuksiin ja turvalliseen ja viihtyisään ympäristöön tekevät Kankaanpäästä hyvän paikan yrityksille ja niiden työntekijöille.

Hankintalaki ja sen tarjoamat mahdollisuudet pitää osata hyödyntää myös paikallisen elinvoiman kannalta. Hankintaosaamistamme tulee vahvistaa hankintoja tekevälle henkilöstölle suunnatulla koulutuksella. Hankinnoissa meidän pitää edellyttää kumppaneiltamme yhteiskuntavastuuta ja ympäristö- sekä muiden velvoitteiden hoitamista.

Kunnat ja kuntatalous

Sitoudumme vastuulliseen taloudenhoitoon ja tulevaisuuteen. Taloutta pitää hoitaa pitkäjänteisesti, ei vain seuraavaan vuoteen katsoen. Kiinteistövero ja tuloveroprosentti eivät saa nousta kohtuuttomiksi. Kankaanpään kaupungin henkilöstöä on arvostettava eikä pidettävä riippakivenä. Emme hyväksy palvelujen mustavalkoista yksityistämistä. Suhtaudumme myönteisesti kuntaliitoksiin, mikäli naapurikunnissa asiasta halutaan keskustella.

Vapaa-aika

Liikunta-, kirjasto- ja kulttuuripalvelut lisäävät ihmisten hyvinvointia. Näitä palveluita tulee arvostaa ja luoda mahdollisuuksia niiden kehittämiselle. Kaupungin tiloja ja liikuntapaikkoja tulee jatkossakin voida käyttää maksutta lasten ja nuorten harrastuksiin. Upea, puhdas luontomme ja Geopark-statuksemme luo mahdollisuuksia myös paikallisille yrityksille. Tiivistä yhteistyötä kankaanpääläisten yhdistysten kanssa tulee jatkaa, tästä Kankaanpään järjestötalo on hyvä esimerkki.

Kunnallistekniikka ja kiinteistöt, investoinnit

Puhdas vesi on maailman arvokkain luonnonvara ja toimiva vesihuolto on jokaiselle kuntalaiselle tärkeä palvelu. Saatavuuden ja valvonnan turvaamiseksi vesilaitokset tulee pitää kuntien omistuksessa. Tiestön ja katujen kunnossapitoon ja vesi- ja viemäriverkoston korjausinvestointeihin on satsattava.

Tärkeimmät investoinnit seuraavalla valtuustokaudella ovat liikuntakeskuksen ja terveyskeskuksen peruskorjausten loppuunsaattaminen. Kaikkia kiinteistöjämme on hoidettava niin, ettei korjausvelkaa pääsisi enää syntymään. Turhat kiinteistöt ja tontit on myytävä. Oman energiayhtiömme, Vatajankosken, toimintaedellytyksistä on huolehdittava ja yhtiölle on annettava täysi tuki kehittämistoimenpiteisiin.

Politiikassa on kyse arvoista mutta myös kyvystä hoitaa yhteisiä asioita. SDP:llä on osaamista hoitaa suomalaisten ja kuntien asioita – yhdessä sopimalla ja rakentamalla. Me Kankaanpään sosialidemokraatit sitoudumme avoimeen päätöksentekoon. Me lupaamme perehtyä asioihin, me lupaamme tietää, mistä päätämme. Me lupaamme ajatella tulevaisuutta.

SDP:n ehdokkaat ovat kolmen A:ehdokkaita. Me annamme aikaamme yhteisten asioiden hoitoon, meillä on asiantuntemusta ja arvot kohdallaan.

Pidetään huolta Kankaanpäästä. Kankaanpää pitää huolta sinusta.

Ennakkoäänestys 26.5. – 8.6.2021

Vaalipäivä 13.6.2021

TUTUSTU EHDOKKAISIIMME!