Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa

Etusivu,Kirjoituksia
SDP Kankaanpää torivaltuusto 2022

Kaupunginvaltuuston tilinpäätöskokous 11.6.2022 Kankaanpään torilla

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat.

Ensinnäkin täytyy onnitella kotikaupunkiamme Kankaanpäätä ja kankaanpääläisiä. 50 vuoden taival kaupunkina on takana ja edelleen voimme pitää kaupunkiamme hyvänä paikkana elää ja yrittää. Vetovoimassa emme voi tietenkään kilpailla suurien kasvukeskusten kanssa, mutta samankokoisiin seutukaupunkeihin verrattaessa pärjäämme monessa asiassa ihan hyvin. Sijaintiamme ja lähtökohtiamme emme voi muuttaa vaan meidän täytyy vahvistaa niitä asioita, jotka ovat Kankaanpäälle ominaisia ja joissa meillä on vielä kehittymisen varaa. Ja ennen kaikkea meidän täytyy tuoda omat vahvuutemme alueena esille ja panostaa siihen, että Kankaanpää ja koko Pohjois-Satakunta olisi 50 vuoden kuluttua tunnetumpi ja elinvoimaisempi kuin tänä päivänä.

Muuttuva maailmantilanne tuo eteemme tulevaisuuden, jossa ennustaminen edes kahden vuoden päähän on mahdotonta. Vaikka tulevaisuus näyttää monelta osin synkältä, luo se myös tavallaan mahdollisuuksia meidän kaltaisellemme maalaiskaupungille. Meillä on tavoitteena olla älykäs ja ketterä kaupunki. Näinä nopeasti muuttuvina aikoina älykkyys ja ketteryys ovat varmasti ominaisuuksia, joita tarvitaan. Ne täytyy nyt vain saada konkreettisesti näkymään. Olemme tuoneet useasti esille kuntamarkkinoinnin tärkeyden sekä yksityisille kuten myös yrityksille. Sitä tarvitaan edelleen ja vieläpä lisääntyvissä määrin. Tulevaisuudessa haluamme nostaa esille kaavoituksen yksityisille ja yrityksille. Ennakkoluulottomuutta ja uusia avauksia tarvitaan myös siihen osa-alueeseen.

Kuten hyvin tiedetään, olemme vuosia investoineet voimakkaasti rakennuksiin. Eli olemme luoneet hyvät fyysiset olosuhteet sekä koulutukseen että hyvinvointiin liittyviin palveluihin. Koulurakennukset on peruskorjattu ja paikkakuntamme ylpeys eli liikuntakeskus on juuri valmistumassa pitkästä peruskorjaushankkeesta. Siinä on muuten esimerkki loistavasta kaupunkisuunnittelusta. Liikuntakeskus keskellä kylää kävelymatkan päässä kouluista ja päiväkodeista ja sieltä löytyy loistavat olosuhteet melkein kaikkiin lajeihin. Kaiken kaikkiaan paikat alkavat olemaan niin sanotusti kunnossa. Nyt tarvitaan sitten vielä sitä investointia toiminnallisuuteen. Täytyy varmistaa, että sekä kaupungilla että seuroilla on riittävät resurssitjärj estää riittävästi laadukasta toimintaa tiloihin. Hyvinvointi lähtee tekemisestä, ei rakennuksista. Nyt olemme mahdollistaneet paljon asioita, toivottavasti ne saavat vastakaikua käyttäjiltä. Samaan tapaan voi ajatella myös meille vielä aika uudesta asiasta eli Geoparkista. Nyt meillä on tuote, jolla voimme todella erottua monesta muusta alueesta. Eli paikka on olemassa, mutta konkreettista toimintaa ja markkinointia tarvitaan. Naapurikuntiin nähden olemme olleet hieman takamatkalla ja ehkäpä hieman passiivisia tämän Geoparkin tuotteistamisessa. Tässä on meillä selkeästi yksi asia, jota voi lähteä helposti parantamaan.

Nyt voi jo sanoa, että vuosia olemme eläneet muuttuvassa maailmassa. Korona pandemia muutti radikaalisti ihmisten käyttäytymistä ja toi mukanaan myös monenlaisia ongelmia. Vanhusten yksinäisyys, lapsiperheiden kiireinen elämä etäkoulun ja etätyön melskeessä… esimerkkejä on varmasti monia. Korona on haastanut ihmisiä monella tavalla. Monissa keskusteluissa on tuotu esille nuorten vaikea asema monen koronavuoden aikana. Nuoriso onkin varmasti ollut yksi eniten kärsineistä ryhmistä. Tilastoissa näkyy nyt jo nuorten pahoinvoinnin kasvanut määrä. Olemme valtuustoryhmänä olleet tästä erityisesti huolissamme ja halunneet että kaupunkimme panostaa tulevaisuudessa enemmän lapsiin ja nuoriin. Panostuksilla ei aina tarkoiteta taloudellista panostamista, koska tiedämme sen tosiasian, että yhdenkin syrjäytymisvaarassa olevan nuoren auttaminen oikeaan suuntaan, on sekä inhimillisesti että taloudellisesti loistava juttu. Panostamalla nuoriin säästämme rahaa tulevaisuudessa ja teemme kunnastamme viihtyvämmän ja hyvinvoivan. Olemme tehneet valtuustoaloitteet nuorisotilojen aukioloaikojen lisäämisestä sekä aamupalan tarjoamisesta nuorille koululaisille. Kiitos muidenkin ryhmien nämä molemmat aloitteet ovat nytkähtäneet valmistelussa hyvin eteenpäin ja uskomme että me kaikki Kankaanpään päättäjät näemme nyt nuorisotyön tärkeyden tulevina vuosina.

Tämä ja tulevatkin vuoden tullaan muistamaan historiallisen suuresta kuntatalouden muutoksesta. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastustoimi siirtyvät ensi vuoden alusta uuden hyvinvointialueen hoidettavaksi. Muutos on todella suuri ja sen kaikkia vaikutuksia ei vielä varmasti edes ymmärretä. Iloksemme voimme todeta, että saimme hyvinvointialueen valtuustoon useamman kankaanpääläisen valtuutetun. Onnittelut heille ja tietysti viisautta tehdä hyviä päätöksiä.

Vuosi 2021 oli ensimmäinen vuosi uudessa Kankaanpäässä, johon siis myös Honkajoki kuului. Molemmissa kunnissa olen kulkenut, enkä ole kovin paljon negatiivisia asioita kuntaliitoksesta kuullut. Jopa jonkin positiivisenkin asian. Mielestäni kaikki on mennyt aika jouhevasti ja positiivisessa hengessä. Tästä tietysti kiitosta kaikille, niin virkamiehille, luottamushenkilöille kuin kuntalaisillekin. Ja sitten lopuksi asiaan. Eli olemme hyväksymässä vuoden 2021 tilinpäätöstä. Kuten jo on mainittu teimme hyvän tuloksen ja elämme tällä hetkellä kunnassamme tasapainoisessa taloudessa. Tilikauden hyvään tulokseen vaikutti kuitenkin merkittävästi kuntaliitosavustus 1,4 milj. euroa ja valtion korona-avustukset 2,3 milj. euroa. Nämä ovat isoja euromääriä ja jälleen kerran satunnaisia tuloja. Tuntuu että kuntatalouskin on viime vuodet ollut kuin sattuman kauppaa. Meitä suuremmat tekijät heiluttavat maailmaa ja sen rahamarkkinoita. Yksi suurimpia epävarmuustekijöitä on varmasti korkotason nousu, johon olemme toki korkosuojauksin valmistautuneet. Jälleen kerran on siis kuntataloudessa kuten yksittäisillä ihmisilläkin taloudessa todella monta kysymysmerkkiä tuleville vuosille. Tällä hetkellä tuntuukin, että ainoa pysyvä asia maailmassa on jatkuva epävarmuus tulevasta.

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä hyväksyy tilinpäätöksen sellaisenaan. Haluamme myös kiittää kaupungin henkilökuntaa ja muita luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa kaikille oikein hyvää kesää ja loma-aikaa.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Lauri Kujanpää