Valtuustoaloite lapsivaikutusten arvioinnista

Etusivu,Kirjoituksia

Sos.dem. valtuustoryhmämme jätti seuraavan aloitteen 11.6.2022 torivaltuustossa.

Lastensuojelun Keskusliiton viime vuonna teettämän kyselyn mukaan 62 % yli 16 000:sta vastanneesta lapsesta oli sitä mieltä, että aikuiset tekisivät parempi päätöksiä, jos kuuntelisivat lapsia.

Yhtenä strategisena päämääränämme äsken hyväksytyssä kaupunkistrategiassa on mukava arki ja sujuvat ja laadukkaat perheiden palvelut. Se ja kaikki muutkin strategian tavoitteet ovat tulevaisuuttamme varten ja tulevaisuutemme osalta mielestämme tärkeimpiä asioita ovat lapset ja nuoret.

Päätöksenteossa meidän tulisi pyrkiä siihen, että teemme systemaattisesti arvioita päätösten vaikutuksista kuntalaisiin ja yksi hyvä toimintatapa on lapsivaikutusten arviointi. Lapsivaikutusten arviointi on lapsiin kohdistuvien vaikutusten ennakointia ja seurantaa ja se on myös työkalu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämään lapsen edun arviointiin. Päätöksentekoa voi arvioida esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta: Mitä hyötyjä ja haittoja esityksellä on lasten hyvinvoinnille ja oikeuksien toteutumiselle? Mitä päätöksen toimeenpanossa ja seurannassa tulee huomioida? Mitä lapset ja nuoret itse asiasta ajattelevat?

Lapsivaikutusten arviointia varten on olemassa hyviä malleja ja esitämmekin, että Kankaanpään kaupunki ottaa lapsivaikutusten arvioinnin osaksi päätöksentekoa ja budjetointia.

Kankaanpäässä 11.6.2022
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä