Markkinointipanostukset – valtuustoaloite

Etusivu,Kirjoituksia

Valtuustoaloite Kankaanpään kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.10.2021

Kaupunkimme on viime vuosina investoinut voimakkaasti rakennuksiin ja olosuhteisiin, joissa palveluita tuotetaan. Meillä on kokoiseksemme kaupungiksi nyt laadukkaat ja hyvät olosuhteet sekä palvelut. Suurin uhkatekijä tulevaisuudessa on kuitenkin se, että palveluiden käyttäjiä ei enää ole niin paljon. Alueemme kärsii muuttotappiosta ja syntyvät ikäluokat ovat huolestuttavan pieniä. Tätä kehitystä on pyrittävä jarruttamaan.

Koemmekin valtuustoryhmässämme, että seuraava pienemmän mittasuhteen investointi olisi kaupungin veto- ja pitovoiman lisääminen. Jo viime kaudella kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyssä korotettiin markkinointiin käytettävää rahaa tälle vuodelle 70 000 eurolla, näkemys oli yhteinen yli puoluerajojen. Panostus markkinointiin tulee kuitenkin olla jatkuvaa, jotta tuloksetkin olisivat pysyviä. Koemme, että tulevaisuuden kunnan yksi tärkeimmistä tekijöistä on elinvoiman ylläpitäminen ja lisääminen.

Siksi esitämme, että samankaltainen raha lisättäisiin talousarvioon mukaan pysyvästi tuleville vuosille. Tällä panostuksella voi toteuttaa erilaisia hankkeita tai kattaa muita kustannuksia. Tällä panostuksella osoittaisimme myös sen, että koemme asian tärkeäksi ja olennaiseksi kunnan tehtäväksi. Pelkät puheet kuntamarkkinoinnin lisäämiseksi eivät riitä, siihen on osoitettava myös taloudellisia resursseja.

Kankaanpäässä 18.10.2021

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Lauri Kujanpää, Paula Kuusisto, Heidi Viljanen, Petra Mäensivu, Katri Kujanpää