Verot ovat yksi osa talouden keinovalikoimaa

Etusivu,Kirjoituksia

Kuntatalouden tasapainottamisessa on erilaisia keinoja ja erilaisia näkökulmia siitä, mitä niistä voidaan käyttää. Kankaanpään kaupunki on vuoden ajan etsinyt erilaisia tapoja siihen, miten kaupungin saamat tulot saadaan riittämään menoihin. Aluksi keinoja etsittiin omalla porukalla, sitten otettiin vielä konsultti mukaan.

Keinovalikoimassa on mukana isoja ja pieniä asioita, muun muassa veroprosentin korotus, kyläkoulujen lakkauttaminen, henkilökunnan irtisanominen, henkilökunnan lomauttaminen, yksityisteiden avustusjärjestelmän muuttaminen ja siivouksen sekä ruokahuollon ulkoistaminen. Katujen kunnossapidon tason laskeminen on helpompi tehdä kuin lomauttaa päivähoidon henkilökunta. Kyläkoulujen sulkeminen on vaikeampaa kuin yksittäisen juustohöyläsäästön tekeminen kirjaston aineistohankintoihin.

Tästä keinovalikoimasta yritetään löytää asioita, joiden osalta saadaan mahdollisimman laaja yhteisymmärrys. Kankaanpään kaupunginvaltuustossa on 35 valtuutettua, jotka edustavat kahdeksaa eri puoluetta ja ryhmää. On siis ymmärrettävää, että erilaisia näkemyksiä löytyy ja kaikki ovat perusteltavissa. Näiden keinojen parissa valtuutetut jatkavat pohdiskelua vielä useamman viikon.

Laki määrää, että veroprosentista piti päättää jo marraskuussa, vaikka kaupungin lopullinen talousarvio valmistuu vasta joulukuussa. Valtuustossa päätettiin korottaa veroprosenttia maltilliset 0,25 %.

Kuntaveroa aletaan periä, kun keskimääräiset vuotuiset ansiotulot ovat noin 13000 – 15000 euroa. 25 000 euron vuosipalkasta kunnallisveroa maksetaan keskimäärin 9,4 prosenttia ja 40 000 euron vuosipalkasta noin 16,5 prosenttia.

Päätetty korotus tuo kaupungille lisätuloja vuodessa noin 370 000 euroa. Se on noin puolet siitä rahasta, jonka viime vuonna käytimme liikenneväyliimme. Se on noin 3 prosenttia siitä summasta, jolla peruskorjaamme koko liikuntakeskuksen ja uimahallin. Se on keino muiden joukossa. Tässä tilanteessa sitä päätettiin käyttää. Ne, jotka eivät tätä keinoa kannattaneet, olivat eri mieltä siitä, mitä keinovalikoimasta käytetään. Ei siinä sen ihmeellisempää.

Veronkorotuksen puolesta äänestäneet,
Keskustan, Sosialidemokraattien, Vasemmistoliiton, Vihreiden ja Kankaanpään eduksi-ryhmän valtuustoryhmät