Valtuutetut ja luottamushenkilöt

Luottamushenkilöt 2021-2025

Kaupunginvaltuusto – ja hallitus, valtuustoryhmä
Kujanpää Katri, 044-7105312, katri.kujanpaa@kankaanpaa.fi
Kujanpää Lauri,  040-5789222, lauri.kujanpaa@nuohoojat.fi, valtuustoryhmän pj
Kuusisto Paula, 040-553 3330, pau.kuusisto@dnainternet.net, kaupunginhallituksen jäsen
Mäensivu Petra, 040-5087300, petramaensivu@hotmail.com, sivistyslautakunnan jäsen, POSA:n hallituksen jäsen
Viljanen Heidi, 044 730 8814, heidi.viljanen@kankaanpaa.fi, kaupunginvaltuuston 2. vpj

Hyvinvointilautakunta
Jäsen Paula Kuusisto, vara Jukka Lammela

Sivistyslautakunta
Jäsen Petra Mäensivu, vara Petri Ahokangas

Tekninen lautakunta
Jäsen Petri Ahokangas, vara Petri Rantanen

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Jäsen Krista Mustaniemi, vara Esa Viitanen

Tarkastuslautakunta
Jäsen Hannaleena Vuorinen, vara Petri Rantanen

Kaupungin toimielinten pöytäkirjat

Kuntayhtymät, säätiöt ja yhtiöt, täydentyvät syksyn 2021 aikana

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto
Jäsen Outi Kangasniemi, vara Hannaleena Vuorinen

Posan yhtymävaltuusto
Jäsen Salla Marttila, vara Esa Viitanen

Posan hallitus
Jäsen Petra Mäensivu, vara Marko Vuorenmaa

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymän yhtymävaltuusto

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymän yhtymähallitus

Vatajankosken Sähkö Oy
Hallituksen jäsen Jarmo Lehtilä, vara Katri Kujanpää

Satakuntaliiton valtuusto
Jäsen Paula Kuusisto, varajäsen Petra Mäensivu

Satakuntaliiton hallitus
Jäsen Katri Kujanpää, varajäsen Miia Sjöman (Jämijärvi)

Kankaanpään Vanhustentalosäätiö
Anna Tuulinen

Kankaanpään Yrityspalvelu Oy
Jäsen Vesa Vuorenmaa, varajäsen Katri Kujanpää

Kankaanpään Asunnonhankinta Oy

Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy
Jäsen Petra Mäensivu, varajäsen Outi Kangasniemi

Kankaanpään seurakunta:
Kirkkovaltuusto ja -neuvosto:
Jarmo Lehtilä
Paula Kuusisto