Luottamushenkilöt 2017-2021

Luottamushenkilöt 2017-2021

Kaupunginvaltuusto – ja hallitus, valtuustoryhmä
Kujanpää Katri, 044-7105312, katri.kujanpaa@kankaanpaa.fi, valtuustoryhmän pj, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kujanpää Lauri,  040-5789222, lauri.kujanpaa@nuohoojat.fi, kh:n jäsen
Kuusisto Paula, 040-553 3330, pau.kuusisto@dnainternet.net, hyvinvointilautakunnan pj
Lehtilä Jarmo, 044-5953636, lehtilajarmo@gmail.com, Vatajankosken Sähkö Oy:n hallituksen jäsen
Mäensivu Petra, 040-5087300, petramaensivu@hotmail.com, POSA:n hallituksen jäsen
Pihlajaniemi Sari, 040-5217099, sari.pihlajaniemi@kankaanpaa.fi, valtuustoryhmän vpj, sivistyslautakunnan pj
Viljanen Heidi, 044 730 8814, heidi.viljanen@kankaanpaa.fi, kaupunginvaltuuston 1. vpj

Hyvinvointilautakunta
Puheenjohtaja Paula Kuusisto, vara Petra Mäensivu
Jäsen Jukka Lammela, vara Jari Koivisto

Sivistyslautakunta
Puheenjohtaja Sari Pihlajaniemi, vara Petra Mäensivu
Jäsen Petri Ahokangas, vara Krista Mustaniemi

Tekninen lautakunta
Jäsen Paula Kuusisto, vara Petri Rantanen
Jäsen Vesa Vuorenmaa, Niina Wahlman

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Jäsen Krista Mustaniemi, vara Kari Järvinen
Jäsen Petri Rantanen, vara Sari Liikala-Jalonen

Kaupungin toimielinten pöytäkirjat

Kuntayhtymät, säätiöt ja yhtiöt

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto
Jäsen Katri Kujanpää, vara Heidi Viljanen
Posan yhtymävaltuusto
Jäsen Krista Mustaniemi, vara Kari Järvinen
Posan hallitus
Jäsen Petra Mäensivu, vara Marko Vuorenmaa

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymän yhtymävaltuusto
2. vpj Marko Vuorenmaa, vara Esa Viitanen
Jäsen Erika Laurila, vara Petra Mäensivu
Vatajankosken Sähkön kuntayhtymän yhtymähallitus
Jäsen Katri Kujanpää, vara Jari Koivisto
Vatajankosken Sähkö Oy
Hallituksen jäsen Jarmo Lehtilä, vara Katri Kujanpää

Satakuntaliiton valtuusto
Jäsen Sari Pihlajaniemi, vara Katri Kujanpää
Kankaanpään Vanhustentalosäätiö
Anna Tuulinen
Kankaanpään Yrityspalvelu Oy
Vesa Vuorenmaa
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy
Petri Saarenpää
Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy
Petra Mäensivu

Kankaanpään seurakunta:
Kirkkovaltuusto ja -neuvosto:
Jarmo Lehtilä
Paula Kuusisto