Valtuutetut ja luottamushenkilöt

Luottamushenkilöt 2021-2025

Kaupunginvaltuusto – ja hallitus, valtuustoryhmä
Kujanpää Katri, 044-7105312, katri.kujanpaa@kankaanpaa.fi
Kujanpää Lauri,  040-5789222, laurikujanpaa@hotmail.com, valtuustoryhmän pj
Kuusisto Paula, 040-553 3330, pau.kuusisto@dnainternet.net, kaupunginhallituksen jäsen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen
Mäensivu Petra, 040-5087300, petramaensivu@hotmail.com, sivistyslautakunnan jäsen, hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden lautakunnan jäsen
Viljanen Heidi, 044 730 8814, heidi.viljanen@kankaanpaa.fi, kaupunginvaltuuston 2. vpj, hyvinvointialueen valtuutettu

Hyvinvointilautakunta
Jäsen Paula Kuusisto, vara Jukka Lammela

Sivistyslautakunta
Jäsen Petra Mäensivu, vara Petri Ahokangas

Tekninen lautakunta
Jäsen Petri Ahokangas, vara Petri Rantanen

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Jäsen Krista Mustaniemi, vara Esa Viitanen

Tarkastuslautakunta
Jäsen Hannaleena Vuorinen, vara Petri Rantanen

Kaupungin toimielinten pöytäkirjat

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymän yhtymävaltuusto
Marko Vuorenmaa, 3. varapuheenjohtaja

Vatajankosken Sähkö Oy
Hallituksen jäsen Katri Kujanpää, varajäsen Jarmo Lehtilä

Satakuntaliiton valtuusto
Jäsen Paula Kuusisto, varajäsen Petra Mäensivu

Satakuntaliiton hallitus
Jäsen Katri Kujanpää, varajäsen Miia Sjöman (Jämijärvi)

Kankaanpään Vanhustentalosäätiö
Jäsen Salla Marttila, varajäsen Petri Saarenpää

Kankaanpään Yrityspalvelu Oy
Jäsen Vesa Vuorenmaa, varajäsen Katri Kujanpää

Kankaanpään Asunnonhankinta Oy
Tiina Lahtonen, varajäsen Jukka Lammela

Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy
Jäsen Petra Mäensivu, varajäsen Outi Kangasniemi

Kankaanpään seurakunta:
Kirkkovaltuusto:
Paula Kuusisto