Verensokerit alhaalla ja vatsa kurnien ei oppiminen onnistu

Etusivu,Kirjoituksia

Vanhempainilloissa syksyisin muistutetaan aamupalan tärkeydestä koululaisten jaksamiselle ja oppimiselle. Työssäni perhepalveluissa olen usein pohtinut, kuinka turhaa on rakentaa laajoja tukitoimia esimerkiksi oppimisen tukemiseen, jos perustarpeet ovat tyydyttämättä. Verensokerit alhaalla ja vatsa kurnien ei oppiminen onnistu.

THL:n kouluterveyskyselyn tuoreet tulokset kertovat, että lasten ja nuorten hyvinvointiin kannattaa panostaa. Aamupala-asioista ne kertovat tilastotietoa. Kankaanpäässä alakoulun (4. lk ja 5. lk) oppilaista ei syö aamupalaa joka aamu 36%. Yläkoulun (8lk ja 9lk) oppilaista aamupalaa ei syö joka aamu 46%. Kaikkina aamuina aamupala jää syömättä 8% alakoululaisista.

Tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden terveellisen aamupalan ja koulumenestyksen välillä (HS 21.9.2021). Kouluissa tarjottava maksuton aamupala tukee oppimista, terveyttä ja on matalan kynnyksen oppilashuoltoa.

Kankaanpään koulujen oppilashuollon vastuuhenkilöiden rehtori Päivi Javanaisen ja vastuukuraattori Marika Vanhatuunan mukaan kotona syömättä jääneet aamupalat näkyvät koulussa oppilaan jaksamattomuutena, keskittymisen haasteina ja levottomuutena. Pohjanlinnan koulussa on kolmena vuonna järjestetty hyvinvointiviikolla oppilaille aamupala. Se on ollut erittäin pidetty oppilaiden keskuudessa. Oppilaiden, oppilashuollon toimijoiden ja opettajien kokemukset aamupalan tarjoamisesta oppilaille ja sen vaikutuksista oppimiseen ovat olleet myönteisiä.

Perheissä voi olla lukuisia eri syitä miksi aamupala jää syömättä. Suuri osa vanhemmista käy töissä eikä ole aamulla katsomassa lapsensa perään. Lapselle voi tulla kiire tai ruoka ei heti maistu. On mahdollista, että kotona ei ole ruokaa. Perheissä, joissa aamupala säännöllisesti syödään, voivat aamun toimet olla stressin aihe. Tarjoamalla aamupalamahdollisuuden kouluissa, voisi Kankaanpää olla tukemassa perheitä arjessa.

Parkanossa aamupalaa peruskoulussa on tarjottu puolentoista vuoden ajan hyvin tuloksin. Helsingissä kaupunginhallitus on kannattanut aloitetta aamupalakokeilusta (HS 21.9.2021). Aamupalan tarjoaminen koululaisille Kankaanpäässä, olisi kädenojennus kaupungilta lapsiperheille. Se edistäisi myös profiloitumista lapsi- ja perhemyönteisenä kaupunkina.

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueille tammikuussa 2023. Kunnille jää vastuu mm. sivistyksestä ja kuntalaisten hyvinvoinnista. Kankaanpään on tärkeää pitää huolta omistaan. Lapsia ja perheitä kannattaa tukea, jotta äly, taide ja hyvinvointi kehittyvät Kankaanpäässä myös tulevaisuudessa.

Kuntavaalien alla eri puolueet lupasivat tukea kuntalaisia monin tavoin. Nyt on mahdollisuus lunastaa lupauksia. Kankaanpään sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä on tekemässä aamupala peruskouluun -asiassa valtuustoaloitteen. Uskon asian yhdistävän yli puoluerajojen, koska hyvinvoinnin, oppimisen ja perheiden tukeminen ovat varmasti asioita, joita halutaan Kankaanpäässä edistää.

Hannaleena Vuorinen